Sözlükte "söyleyiş" ne demek?

1. Söyleme eylemi ya da biçimi.
2. Bir sözcüğün ses, hece, kalınlık ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, telaffuz.
3. Duygu ve düşünceleri dile getirme biçimi, ifadesöyleyiş

Söyleyiş kelimesinin ingilizcesi

n. utterance